BRIKET

Briket je visoko-kalorični ogrev koji se dobija iz čiste piljevine, presovane pod visokim pritiskom bez dodavanja lepka. Naš briket je 100% ekološko gorivo i za njegovu proizvodnju koristimo samo sopstvenu sirovinu koja ostaje iz proizvodnje nameštaja i podova. Kao ekološki odgovorna komapanija ovim procesom smo zaokružili 100% iskorišćenja drvne mase. Odlike našeg proizvoda su velika toplotna moć, mali procenat pepela (ispod 1%), paketi od po 10 kg (u termo-foliji). 1 tona našeg briketa menja četiri do pet kubnih metara drva, 500 L lož ulja, 1 tone visoko-kaloričnog uglja.

 

Video

O NAMA

Osnovani smo 19.03.1999. godine kao Div company i bavimo se proizvodnjom i prodajom sirove daske. Nekoliko godina kasnije proširujemo svoju delatnost i na prodaju suve daske posle čega nam je kapacitet sušara u stalnom porastu. 2004. godine firma diže poslovanje na viši nivo i počinje sa proizvodnjom nameštaja i parketa. Od tada su naši proizvodi stalno prisutni na svetskom tržištu (Ujedinjeni Arapski emirati, Italija, Nemačka, Južnoafrička republika, Austrija itd.). 2009. godine kompanija ulazi u nove oblasti poslovanja kao što su turizam, nekretnine, građevinarstvo i finansije.